TVU学院的视频教程将为您演示TVU产品的主要特点和如何使用其功能。该教程是为了帮助您更好的使用TVU发送器、接收机和其它广播解决方案。该视频教程是按照建议观看顺序排列的,当然您也可以直接点击对应标题链接直接观看感兴趣的视频。大多数视频平均时长2分钟左右。

TVU 移动发射器

TVUPack_TM8200_300x250

 

TVU Pack TM8200

单击标题查看视频

New TVU One

 

TVU One

单击标题查看视频

anywhere-pro

 

TVU Anywhere

单击标题查看视频

 

 

TVU 接收器

 

tx3200-300x68

 

TVU 接收器/收发器

单击标题查看视频

TVU 固定发射器

 

TVU MLink

 

TVU MLink

单击标题查看视频

 TVU 中央管理系统

 

 

 

 

TVU Command Center

单击标题查看视频